RUT-avdrag är ett skatteavdrag på 50 % av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster. Här presenteras vad detta innebär för dig som kund hos oss.

Vid offertförfrågan av privatperson anger vi alltid priset både före och efter RUT-avdrag. Detta eftersom de allra flesta privatpersoner utnyttjar denna möjlighet att få 50 % lägre arbetskostnad.

Vi tar hand om all administration vilket innebär att du som kund enbart behöver uppge personnummer på den person som avdraget ska gälla på. Detta förutsatt att kunden är minst 18 år, har beskattningsbart inkomst och inte redan utnyttjat hela avdragsbeloppet.

Så här går det till:

 • Få offert – vi anger pris före och efter RUT
 • Vi utför arbetet
 • Faktura skickas där pris före och efter RUT anges
 • Du betalar 50 % av arbetskostnaden
 • Vi ansöker om RUT för resterande del av kostnaden –
 • Du får kontrolluppgift
 • Du ser samtliga avdrag inloggad på Skatteverkets hemsida

 

Läs vidare hur RUT-avdraget fungerar och vad du kan tänka på som kund.

Summa per år
RUT-avdraget är på 75 000 kr per år och person. Om två vuxna är skrivna på samma adress kan bägge använda denna möjlighet och därmed utnyttja avdrag på totalt 150 000 kr per år.

Dessutom räknas RUT och ROT samman och total gräns för ROT är 50 000 kr per år och person. Om en person exempelvis har genomfört en större renovering och använt 50 000 kr till ROT finns därmed möjligheten att få RUT på maximalt 25 000 kr.

Allmänna krav för att kunna utnyttja

 • Vara över 18 år eller fylla 18 år det år som arbetet utförs
 • Arbete ska utföras i egen bostad eller förälders bostad
 • Kan utföras oavsett boendeform ex. hyresrätt, bostadsrätt, villa eller tillfälligt boende.
 • Fakturan ska ställas till den person som använder avdraget
 • Personen ska ha haft skattepliktig inkomst under året
 • Personen har avdrag kvar att göra (se kommande rubrik)
 • Företaget måste ha F-skatt
 • Den som utför uppdraget får inte vara släkt med dig
 • Betalningen måste vara digitalt spårbar (ej kontant)

 

Kontrollera tidigare avdrag

Är du osäker på hur stort belopp du redan utnyttjat av RUT-avdraget? Gå in på Skatteverket.se och logga in med BankID. Klicka sedan på ”Rot- och Rut – mina avdrag”. Där finns samtliga tidigare avdrag presenterade vilket gör det enkelt att beräkna kvarvarande belopp att utnyttja. Kom ihåg att det kan ta någon vecka innan ett arbete har registrerats. Har du exempelvis beställt städuppdrag från oss kommer registrering ske på Skatteverket upp till ca en månad senare.

Gäller för hushållsnära tjänster
RUT-avdraget kan användas på så kallade hushållsnära tjänster. Det är exempelvis:

 • Städning
 • Flyttjänster
 • Passa barn
 • Förflytta och montera möbler
 • Strykning, bäddning av säng osv.
 • Fiber- och IT-tjänster
 • Tvätta, laga och sy
 • Trädgårdsarbete (med vissa undantag)
 • Tillsyn

Se en komplett lista på uppdrag som omfattas av RUT-avdraget på Skatteverket.se

För tjänst – ej för material
Avdraget får enbart ske för tjänst och därmed inte för materialkostnader. Vi tar inte ut någon kostnad för material vilket innebär att hela kostnaden kan reduceras med 50 % om RUT-avdrag användas.

 

FAQ

Vad menas med att omfördela RUT-avdraget?

Delar du hushållet med en annan vuxen person kan du omfördela RUT-avdraget. Det innebär att delar, eller hela, av utnyttjat belopp förflyttas från dig till den personen. Kontakta Skatteverket för hjälp med detta.

Varför får jag kontrolluppgift?

Kontrolluppgifter är en säkerhetsfunktion och skickas ut av Skatteverket så fort ett företag ansökt om ROT- eller RUT-avdrag. Privatpersonen får då ett dokument som visar vilket företag som gjort ansökan samt belopp. Kontrollera alltid att dessa är korrekta.

Vad händer om arbetet genomförs i slutet av december?

Det är det kalenderår som du betalar fakturan som avgör vilket år som RUT kommer att utnyttjas. Sker arbete i slutet av december kan du be om att få fakturan tillgänglig i god tid inför nyårsskiftet så att betalning hinner genomföras.

Kan jag använda mitt avdrag för städning hos andra?

Ja, du kan använda ditt RUT-avdrag för tjänster som utförs i din egen bostad eller hos en förälder. Det gäller däremot inte tvärtom dvs. förälder till barn.